Sefydliad Ymchwil Adeiladu

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Nifer o labordai yw'r rhain [yn wreiddiol yn gyfan gwbl yn y sector gyhoeddus] sydd â briff i wneud gwaith ymchwil a datblygu o ran adeiladau ac adeiladu, tai a chynllunio, gochel ac arbed tân ac ystyried amryfal ffactorau amgylcheddol. Mae rhychwant ei gwaith yn cynnwys astudio problemau ymarferol a nodi datrysiadau sy’n deillio o newid ac arloesedd.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Gwefan y Sefydliad Ymchwil Adeiladau [Building Research Establishment neu'r BRE] - https://www.bregroup.com/Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.