Tablu cynigion

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Taflen grynodeb sydd yn rhestru’r holl gynigion [£] gyda’r bwriad i ddadansoddi canlyniadau’r broses. O fewn y ddogfen fe gynhwysir yr elfennau hynny a gynhwysir o fewn y cynnig, yr union swm a gynigir, dyddiad cwblhau’r gwaith, unrhyw atodiadau ynghlwm, gwaharddiadau cytundebol, graddfeydd bond/gwarant ariannol.

Noder fel arfer nad y cynnig isaf a ddewisir yn y pendraw, gan yr ystyrir ffactorau eraill fel safon dylunio a chofnod o waith blaenorol.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Contract Law”, John Adriaanse, Palgrave Macmillan, argraffiad 2010, tudalennau 6-9Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.