Teisennau Mair

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Ffilm gyfnod Edwardaidd gyda theimlad gothig iddi sy’n dilyn helyntion cariadol Mair (Marged Esli), wrth iddi adael ei chariad sy’n ofaint ifanc lleol o’r enw Llew (Cefin Roberts) am barchusrwydd dyn cyfoethog o'r enw Goronwy (J. O. Roberts). Defnyddia'r ffilm lawer o symboliaeth i gyfleu’r trasiedi sydd i ddod wrth i baranoia ei gŵr am ei anffyddlondeb â Llew droi’n drasiedi i’r tri.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Teisennau Mair

Blwyddyn: 1979

Hyd y Ffilm: 60 munud

Cyfarwyddwr: Gareth Wynn Jones

Sgript gan: Iwan Meical Jones

Stori gan: Seiliwyd ar stori wir a chwedl Blodeuwedd

Cynhyrchydd: Gwilym Owen

Cwmnïau Cynhyrchu: Bwrdd Ffilmiau Cymraeg

Genre: Drama

Rhagor

Cyllideb y ffilm oedd £56,000.

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Marged Esli (Mair)
 • J. O. Roberts (Goronwy)
 • Cefin Roberts (Llew)

Cast Cefnogol

 • Clive Roberts
 • Glyn Williams

Ffotograffiaeth

 • Graham Edgar, Kevin Duggan

Cerddoriaeth

 • Dulais Rhys

Sain

 • Bob Webber, John Cross

Golygu

 • Huw Griffiths

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Cynorthwywr i’r Cyfarwyddwr – Angharad Anwyl
 • Coluro – Mary Hillman
 • Gwisgoedd – Kate Fox
 • Celfi – Arthur Evans
 • Graffeg – Ian Cellan Jones

Manylion Technegol

Fformat Saethu: 16mm

Lliw: Lliw

Gwlad: Cymru

Iaith Wreiddiol: Cymraeg

Lleoliadau Saethu: Grugan Ddu, Y Groeslon.

Gwobrau: Prif Wobr yr Wyl Ffilmiau Geltaidd, Harlech 1981.

Manylion Atodol

Llyfrau

 • David Berry, Wales and Cinema (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 1994)Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.