The Proud Valley

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Dyma hanes cymuned lofaol ffuglennol Blaendy yng nghymoedd de Cymru sy’n mabwysiadu llongwr Affro-Americanaidd di-waith ag iddo lais baritôn bendigedig o’r enw David Goliath. Mae’n canfod gwaith a chyfeillgarwch yn y lofa a llety gyda theulu arweinydd y côr meibion lleol. Dilynir ei hanes ef a’r gymuned wrth iddynt frwydro i gadw’r lofa leol ar agor yn dilyn damwain a hynny wrth i gymylau’r Ail Ryfel Byd ymgasglu.

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Proud Valley, The

Teitl Amgen: David Goliath; The Tunnel

Blwyddyn: 1940

Hyd y Ffilm: 77 munud

Cyfarwyddwr: Penrose Tennyson

Sgript gan: Penrose Tennyson, Jack Jones, Louis Golding

Stori gan: Herbert Marshall, Alfredda Brilliant

Cynhyrchydd: Michael Balcon

Cwmnïau Cynhyrchu: CAPAD ar gyfer Ealing Films

Genre: Rhyfel

Rhagor

Nodiadau am y gerddoriaeth

Evan James, Mai Jones, Harry Thacker Burleigh, James James, Lyn Joshua, Felix Mendelssohn. Ceir alawon traddodiadol Gymreig ac Affro-Americanaidd hefyd.

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Paul Robeson (David Goliath)
 • Edward Chapman (Dick Parry)
 • Edward Rigby (Bert)
 • Simon Lack (Emlyn Parry)
 • Janet Johnson (Gwen Owen)
 • Rachel Thomas (Mrs. Parry)

Cast Cefnogol

 • Charles Williams (Evans)
 • Dilys Thomas (Dilys)
 • Jack Jones (Thomas)
 • Dilys Davies (Mrs Owen)
 • Clifford Evans (Seth Jones)
 • Allan Jeayes (Mr Trevor)
 • George Merritt (Mr Lewis)
 • Edward Lexy (Commissionaire Jackson)

Ffotograffiaeth

 • Glen MacWilliams, Roy Kellino

Dylunio

 • Wilfrid Shingleton

Cerddoriaeth

 • Ernest Irving

Sain

 • Eric Williams

Golygu

 • Ray Pitt

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Cynhyrchydd Cysylltiol – Sergei Nolbandov
 • Rheolwr Cynhyrchu – Frederick James
 • Recordydd – Stephen Dalby

Manylion Technegol

Tystysgrif Ffilm: Untitled Certificate

Fformat Saethu: 35mm

Lliw: Du a Gwyn

Gwlad: Y Deyrnas Unedig

Iaith Wreiddiol: Saesneg

Lleoliadau Saethu: Bu’r ffilmio yn bennaf yn Stiwdios Ealing, ar gyrion Llundain. Cafwyd peth ffilmio ar leoliad, er enghraifft ffilmiwyd y golygfeydd o’r pwll glo ffuglennol yng nglofeydd Cwmni Shelton Coal and Iron yn ardal Stoke-on-Trent, tra ffilmiwyd y golygfyedd o’r gymuned yn ymgasglu er mwyn dathlu ymadawiad rhai o’r glowyr ar orymdaith i Lundain yn Llantrisant.

Lleoliadau Arddangos: Bu’r dangosiad cyntaf ar 8 Mawrth 1940 yn Theatr Leicester Square, Llundain.

Manylion Atodol

Llyfrau

 • Charles Barr, Ealing Studios (2il argraffiad, Studio Vista, 1995)
 • David Berry, Wales and Cinema: the first hundred years (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1994)
 • Michael Balcon, A Lifetime of Films (Llundain, 1969)
 • Donald Bogle, ‘Paul Robeson: Black Colossus’ yn Toms, Coons, Mulattoes and Bucks (Efrog Newydd, 2003), tt. 94–100
 • Stephen Bourne, ‘Lonely Road: The British Films of Paul Robeson’, Black in the British Frame (Llundain, 1998)
 • T. J., Davies, Paul Robeson (Abertawe, 1981)
 • Gwenno Ffrancon, Cyfaredd y Cysgodion: Delweddu Cymru a’i Phobl ar Ffilm 1935–51 (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2003)
 • Gwenno Ffrancon, 'Y Graith Las ar Gynfas Arian: Delweddu'r Glöwr Cymreig ar Ffilm' yn G. H. Jenkins (gol.), Cof Cenedl XIX: Ysgrifau ar Hanes Cymru (Gomer, Llandysul, 2004), tt. 164–92.
 • Gwenno Ffrancon, ‘Affro-Americaniaid a’r Cymry ar y Sgrin Fawr’ yn Daniel G. Williams (gol.), Canu Caeth: Cymru ac Affro-America (Gomer, 2010)
 • George Perry, Forever Ealing (Llundain, 1981)
 • Jeffrey Richards, ‘The Black Man as Hero’, Films and British National Identity (Manceinion, 1997)
 • Peter Stead, ‘Wales in the Movies’ yn Tony Curtis (gol.), Wales – The Imagined Nation (Penybont ar Ogwr, 1986)

Gwefannau

Adolygiadau

 • The Prompter, ‘Welsh Artists Chosen for New British Film’, South Wales Echo, 2 Medi 1939, t. 3.
 • The Stroller, ‘Here’s a Real Life Picture of the Welsh Coalfield’, South Wales Echo, 15 Rhagfyr 1939, t. 3.
 • Dienw, Monthly Film Bulletin, 7, rhif 73, Ionawr 1940, t. 2. [ar gael ar wefan Screenonline]
 • Dienw, ‘Robeson in a Film of Welsh Miners’, The Guardian, 7 Mawrth 1940, t. 8.
 • Anthony Bower, ‘The Movies’, The New Statesman and Nation, 19, rhif 472, 9 Mawrth 1940, t. 306.
 • Michael Driver, ‘Worth Your Money’, Reynold’s Newspaper, 10 Mawrth 1940.
 • C. A. Lejeune, ‘The Films’, The Observer, 10 Mawrth 1940.
 • Jane Morgan, ‘Robeson in a well directed part’, The Daily Worker, 11 Mawrth 1940, t. 3.
 • Graham Greene, ‘The Cinema’, The Spectator, 5829, 15 Mawrth 1940, t. 361.
 • Lionel Collier, ‘Welsh Miners come into their own’, Picturegoer and Film Weekly, 9, rhif 461, 23 Mawrth 1940, t. 24.
 • Richard Mallett, ‘At the Pictures’, Punch, CXCVIII, rhif 5165, 27 Mawrth 1940, t. 340.
 • J. Walter Nayes, ‘ The Proud Valley’, Cardiff and Suburban News, 27 Ebrill 1940, t. 3.

Erthyglau

 • Gwenno Ffrancon, ‘Glan. Gofalus. Gwallgof: Datblygiad y portread ar sgrîn o’r Fam Gymreig’, Cyfrwng: Cyfnodolyn Cyfryngau Cymru, 4 (GPC, Ebrill 2007), tt. 71–86.
 • Stephen Ridgwell, ‘South Wales and the cinema in the 1930s’, Cylchgrawn Hanes Cymru, 17:4 (1995), tt. 590–615.

Marchnata

Rhyddhawyd y ffilm ar DVD yn 2010 gan Optimum Home Entertainment.Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.