Thomas Parry

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Ganed yr ysgolhaig, Syr Thomas Parry ar 4 Awst 1904. Yn ystod ei fywyd, llenwodd nifer o swyddi uchaf y byd Cymraeg. Bu’n brifathro, llyfrgellydd yn y Llyfrgell Genedlaethol ac yn Athro’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Fe oedd awdur, Hanes Llenyddiaeth Cymru (1945), golygydd Gwaith Dafydd ap Gwylim (1952) a The Oxford Book of Welsh Verse (1962). Bu hefyd yn ysgrifennu dramâu, y mwyaf adnabyddus yw'r ddrama hanes, Llywelyn Fawr (1954).

Llyfryddiaeth

 • (Copïwyd a gol.) Thomas Parry, Adysgrifau o’r Llawysgrifau Cymraeg, VI Peniarth 49 (Caerdydd, 1929).
 • Thomas Parry, ‘Statud Gruffudd ap Cynan’, Bulletin of the Board of Celtic Studies, vol. 5, rhan 1 (Tachwedd 1929), tt. 25–33.
 • Henrik Ibsen, (cyf.) Thomas Parry a R. H. Hughes, Hedda Gabler (Bangor, 1930).
 • Rhosier Smyth, (gol.) Thomas Parry, Theater du Mond (Caerdydd, 1930).
 • Thomas Parry, ‘Gramadeg Siôn Dafydd Rhys’, Bulletin of the Board of Celtic Studies, vol. 6, rhan 1 (Tachwedd 1931), tt. 55–62.
 • Thomas Parry ac Amanwy, Cerddi’r Lleiafrif (Aberystwyth, 1932).
 • Thomas Parry, ‘Gramadeg Siôn Dafydd Rhys’ [Parhad], Bulletin of the Board of Celtic Studies, vol. 6, rhan 3 (Tachwedd 1932), tt. 225–231.
 • Thomas Parry, Saint Greal (Aberystwyth, 1933).
 • Thomas Parry, Baledi’r Ddeunawfed Ganrif (Caerdydd, 1935).
 • Thomas Parry, ‘Twf y gynghanedd’, Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion (Llundain, 1936), tt. 143–160.
 • Thomas Parry, ‘Dosbarthu’r llawysgrifau barddoniaeth’, Bulletin of the Board of Celtic Studies, vol. 9, rhan 1 (Tachwedd 1937), tt. 1–8.
 • Thomas Parry, ‘Yn ôl ag ymlaen’ (rhagymadrodd), yn (deth. a gol.) J. E. Caerwyn Williams, Barddoniaeth Bangor (Aberystwyth, 1938), tt. xiii–xvii.
 • Thomas Parry, ‘Tri chyfeiriad at William Salesbury’, Bulletin of the Board of Celtic Studies, vol. 9, rhan 2 (Mai 1938), tt. 108–112.
 • Thomas Parry, ‘Datblygiad y Cywydd’, Transactions of the Honourable Society of Cymmrodion (1939), tt. 109–125.
 • Thomas Parry, ‘Pynciau Cynghanedd’, Bulletin of the Board of Celtic Studies, vol. 10, rhan 1 (Tachwedd 1939), tt. 1–5.
 • (Gol.) R. T. Jenkins a Thomas Parry, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau: Eisteddfod Genedlaethol, 1941 (Hen Golwyn) (Lerpwl, 1941).
 • Thomas Parry, Tystiolaeth y tadau (Dinbych, 1942).
 • Thomas Parry, ‘Cystadleuaeth Llyfrau’r Dryw’, Heddiw, cyfrol 7, rhif 4 (Medi–Rhagfyr 1942), tt. 115–119.
 • Thomas Parry, (tros. i’r Saesneg) R. T. Jenkins, Eisteddfod y Cymry (Llundain 1943).
 • Thomas Parry, Hanes Llenyddiaeth Gymraeg hyd 1900 (Caerdydd 1944).
 • Thomas Parry, Llenyddiaeth Gymraeg, 1900–1945 (Lerpwl, 1945).
 • T. S. Eliot, cyf. Thomas Parry, Lladd wrth yr Allor (Llandybie, 1945). [Mynediad i ddefnyddwyr cofrestredig]
 • Thomas Parry, Hanes ein Llên (Caerdydd, 1948).
 • Thomas Parry, Gwaith Dafydd ap Gwilym (Caerdydd, 1952).
 • J. E. Caerwyn Williams, Henry Lewis a Thomas Parry, ‘Nodiadau cymysg’, Bulletin of the Board of Celtic Studies, vol. 15, rhan 1, (Tachwedd, 1952), tt. 33–38.
 • Thomas Parry, ‘Hanes yr Awdl’, yn (casg.), Cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol, Awdlau Cadeiriol Detholedig 1926–1950 (Dinbych, 1953), tt. ix–xvi.
 • Thomas Parry, Llywelyn Fawr (Lerpwl, 1954). [Mynediad i ddefnyddwyr cofrestredig]
 • Thomas Parry, (cyf. i’r Saesneg gan) H. Idris Bell, A History of Welsh Literature (Rhydychen, 1955).
 • Thomas Parry, ‘Barddoniath Dafydd ap Gwilym’, Journal of the Welsh Bibliographical Society, vol. 8, rhif 4 (Gorffennaf 1957), tt. 189–199.
 • Thomas Parry, Hanes yr Eisteddfod, a Cynan, Eisteddfod Genedlaethol a’r Orsedd Heddiw, (Lerpwl, D.D). [1960au] [Gyda’r llun ‘Elisabeth o Windsor’]
 • Thomas Parry, The Welsh metrical treatise attributed to Einion Offeriad (Llundain, 1961).
 • Thomas Parry, The Oxford Book of Welsh Verse (Rhydychen, 1962).
 • Thomas Parry, ‘John Gwilym Jones a’r ddrama Gymraeg yng Ngholeg Bangor’, Llwyfan, cyfrol 6 (Gaeaf 1971), tt. 2–6.
 • Thomas Parry, Tŷ a thyddyn (Caernarfon, 1972).
 • Thomas Parry, ‘Cyflwyniad’, yn R. E. Jones, Llyfr o Idiomau Cymraeg (Abertawe, 1975), tt. 5–8.
 • (Gol.) Thomas Parry a Merfyn Morgan, Llyfryddiaeth Llenyddiaeth Gymraeg (Caerdydd, 1976).
 • Thomas Parry, ‘Emynwyr Eifionydd’, Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru, cyfrol 1, rhif 9 (Gorffennaf 1976), tt. 245–257.
 • Thomas Parry, ‘Gormes y gynghanedd’, Barddas, rhif 13, (Tachwedd 1977), tt. 1–2.
 • Thomas Parry, ‘Gweisg Preifat’, Casglwr, rhif 4 (Mawrth 1978), t. 12.
 • Thomas Parry, ‘Cyflwyniad’, yn Huw Llywelyn Williams, (gol.) Derwyn Jones, Llygadau Heulog (Caernarfon, 1979).
 • Thomas Parry, ‘Cytseiniaid heb eu hateb’, Barddas, rhif 33 (Medi 1979), tt. 6–7.
 • Thomas Parry, ‘Y Seren Fore’, Casglwr, rhif 9 (Nadolig 1979), t. 14.
 • Thomas Parry, ‘Cyfres y sant’, Casglwr, rhif 10 (Mawrth 1980), t. 5.
 • Thomas Parry, ‘Gair y Gwybod’, Y Casglwr, rhif 11 (Awst 1980), t. 12.
 • Thomas Parry, ‘Cyflwyno’r byd i werin Cymru’, Casglwr, rhif 12 (Nadolig 1980), t. 13.
 • Thomas Parry, ‘Daniel Silvan Evans, 1818–1903’, Transactions of the Honourable Society of Cymmrodion (1981), tt. 109.
 • Thomas Parry, ‘Prifysgol a gwerin’, Casglwr, rhif 13 (Mawrth 1981), t. 6.
 • Thomas Parry, ‘Hendregadredd’, Casglwr, rhif 15 (Nadolig 1981), t. 5.
 • Thomas Parry, ‘Yr hen ryfeddod o Langwm’, Casglwr, rhif 16 (Mawrth 1982), t. 16.
 • Thomas Parry, ‘John Owen – Epigramydd’, Casglwr, rhif 19 (Mawrth 1983), t. 3.
 • Thomas Parry, ‘Gwella’r da yn America’, Casglwr, rhif 20 (Awst 1983), t. 16.
 • Thomas Parry, ‘Geiriadur anarferol hen Gymro cartrefol’, Casglwr, rhif 22, (Mawrth 1984), t. 7.
 • Rachel Bromwich, Thomas Parry, D. J. Bowen, ‘Ai yn Nhalyllychau y claddwyd Dafydd ap Gwilym?’, Barddas, rhif 87/88 (Gorffennaf/Awst 1984), tt. 14–16.
 • Thomas Parry, ‘Dafydd ap Gwilym a’r cyfrifiadur’, Ysgrifau Beirniadol, 13 (1985), tt. 114–122.
 • Thomas Parry, ‘Dysgu gyrru’, Llais Llyfrau, (Haf 1992), tt. 7–8.
 • Thomas Parry, ‘Cyflwyniad’ gan J. E. Caerwyn Williams, Amryw Bethau (Dinbych, 1996).
 • George Bernard Shaw, (cyf.) Thomas Parry, ‘Cyfieithiad Thomas Parry o olygfa gyntaf y ddrama “Saint Joan” gan George Bernard Shaw’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, cyfrol 30, rhif 1 (Haf 1997), tt. 107–127.
 • Thomas Parry, ‘Dechrau Amryw Bethau’, Traethodydd, cyfrol 148, (,).

CyfeiriadauMae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.