Tir adfer

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Tir nad yw ar hyn o bryd yn addas at bwrpas adeiladu/datblygu.

Fel arfer mae’r tir wedi ei gyfuchlino [contoured] a’i lefelu drwy dipio deunydd diwenwyn sydd yn dderbyniadwy o safbwynt amgylcheddol ac wedi ei orchuddio i ddyfnder priodol.

Gall tir o’r math yma fod yn addas i adeiladu yn y dyfodol wedi cyfnod o amser priodol a digonol fel bod y tir wedi cyfnerthu.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://www.homebuilding.co.uk/advice/foundations-for-difficult-sites

The Glossary of Property Terms, Estates Gazette, argraffiad 1993, tudalen 118Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.