Toeon fflat

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Gan amlaf y defnydd o orchudd i doeon fflat sydd fwyaf cyffredin yw ffelt bitwmen neu fel arall paneli dur wedi eu proffilio.

Safon adeiladu BS EN 13707 sy’n gosod canllawiau safonol. Fel arfer bydd o leiaf 2 haen ac yn aml 3 haen gyda gorchudd allanol o ffelt. Yn y DU nid yw lefel perfformiad toeon fflat yn un da oherwydd natur ein hinsawdd lawog. Ar gyfartaledd mae toeon fflat angen eu trwsio/neu eu newid bob 10 mlynedd.

Toeon fflat.jpg

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Technology 1: House Construction”, Mike Riley ac Alison Cotgrave, Palgrave Macmillan, tudalennau 303-311Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.