Torrwr cylched

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Dyfais sydd yn debyg i switsh ac sydd fel arfer wedi ei leoli o fewn y bocs ffiwsiau. Pwrpas y ddyfais yw gau'r cyflenwad pŵer a/neu leihau'r cyflenwad ynni fydd yn llifo drwy’r cylched [mesurir hyn mewn amperau].

Mae cylched domestig/anheddau 110 folt angen ffiws 15/mwyafswm o 20 amper tra bydd angen i gylchedau rhwng 220 a 240 folt cael llwyth amperau uwch.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Building Services”, David V Chadderton, Routledge Publishing, chweched argraffiad, tudalennau 59, 215 a 240Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.