Tryncin

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Math o gwndid [conduit] neu gafnau [fel arfer ar ffurf betryal/hirsgwar] a ddylunnir er mwyn cario cyflenwad gwasanaethau drwy adeilad fel eu bod o’r golwg.

Gallant gynnwys gwifrau trydanol, pibellau dŵr, carthffosiaeth, awyru neu offer/awyrellau aerdymheru.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Barry’s Advanced Construction of Buildings”, Stephen Emmett a Christopher Gorse, Blackwell Publishing, ail argraffiad, tudalen 554-591Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.