Un Nos Ola' Leuad

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Crynodeb

Allan o’r senario gref hon daw ffilm sy’n cael ei disgrifio fel "un o’r ffilmiau nodwedd gorau a gynhyrchwyd yn y sinema Brydeinig yn ystod y degawd diwethaf".

Manylion Pellach

Teitl Gwreiddiol: Un Nos Ola’ Leuad

Teitl Amgen: One Moonlit Night / One Full Moon (ENG) ; Ilargi Beteko Gua (, Una Noche de Luna Llena (ESP)

Blwyddyn: 1991

Hyd y Ffilm: 98 munud

Cyfarwyddwr: Endaf Emlyn

Sgript gan: Endaf Emlyn a Gwenlyn Parry

Addasiad o: Un Nos Ola’ Leuad gan Caradog Pritchard (1961)

Cynhyrchydd: Pauline Williams

Cwmnïau Cynhyrchu: Gaucho Cyf ar gyfer Ffilm Cymru ac S4C

Genre: Drama, Hanesyddol

Rhagor

Dosbarthydd Theatrig: Ffilm Cymru

Dosbarthwr Theatraidd Tramor: BFI Distribution

Dosbarthwr Gwerthiant Tramor: Jane Balfour Films

Cast a Chriw

Prif Gast

 • Dyfan Roberts (Dyn)
 • Tudor Roberts (Bachgen)
 • Betsan Llwyd (Mam)
 • Delyth Einir (Jini)
 • Cian Ciaran (Huw)
 • Dilwyn Vaughan (Moi)

Cast Cefnogol

Gweler gwefan y BFI am fanylion pellach

Ffotograffiaeth

 • Ashley Rowe

Dylunio

 • Ray Price

Cerddoriaeth

 • Mark Thomas

Sain

 • Richard Dyer a Steve Howard

Golygu

 • Chris Lawrence

Effeithiau Arbennig

 • Effects Associates

Cydnabyddiaethau Eraill

 • Cynhyrchydd Gweithredol – John Hefin
 • Rheolwr y Cynhyrchiad – Cheryl Davies
 • Rheolwr y Cynhyrchiad – Mike Jones
 • Rheolwr y Cynhyrchiad – Marlyn Roberts
 • Rheolwr y Cynhyrchiad – Mary Innes
 • Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Dafydd Arthur Williams
 • Ffotograffydd Tanddwr – Mark Jarrold
 • Tîm Dylunio – Bob Tunncliff
 • Tîm Dylunio – Marc Jones
 • Tîm Dylunio – Donald Williams
 • Perfformwyr y Gerddoriaeth – Cerddorfa Siambr Llundain
 • Cyfarwyddwr Cerddorol – Christopher Warren-Green
 • Golygydd Sain – Nikki Turner
 • Golygydd Sain – Steve Stockford
 • Gwisgoedd – Jakki Winfield
 • Colur – Marina Monios

Manylion Technegol

Fformat Saethu: 35mm

Lliw: Lliw

Gwlad: Cymru (UK)

Iaith Wreiddiol: Cymraeg

Gwobrau:

Gŵyl ffilmiau Blwyddyn Gwobr Derbynnydd
Gwyl Ffilmiau Celtaidd 1992 Ysbryd yr Ŵyl
BAFTA Cymru 1992 Sain Gorau
Goleuo Gorau
Gwisgoedd Gorau
Coluro Gorau
Drama Orau
Gŵyl Ffilm Troia 1992 Sgript Orau
Actores Orau Betsan Llwyd
Sinematograffi Gorau

Lleoliadau Arddangos:

 • Yr Eidal, Tachwedd 1991 (Turin International Film Festival of Young Cinema)
 • Siapan, 21 Tachwedd 1992
 • Sweden, 25 Rhagfyr 1992
 • Awstralia, 24 Mai 1993 (Adelaide Film Festival)
 • Ffrainc, 9–20 Mai 1991 (Gŵyl Ffilm Cannes)
 • Independent Feature Film Market (IFFM) (New Voices) 24 Medi – 3 Hydref 1991
 • London Film Festival, 6–21 Tachwedd 1991
 • San Sebastián International Film Festival (mewn cystadleuaeth) 19–28 Medi 1991
 • Edinburgh International Film Festival, 1991

Manylion Atodol

Llyfrau

 • David Berry, Wales and Cinema: the first hundred years (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1994)
 • Dave Berry, 'Unearthing the Present: Television Drama in Wales', yn Steve Blandford (gol.), Wales on Screen (Penybont: Seren, 2000), tt. 128-151.
 • Steve Blandford, Film, Drama and the Break-Up of Britain (Llundain: Intellect, 2007)
 • Martin McLoone, Film, Media and Popular Culture in Ireland: Cityscapes, Landscapes, Soundscapes (Dulyn: Irish Academic Press, 2007)
 • Robert Murphy, The British Cinema Book (Llundain: BFI, 2001)

Gwefannau

Adolygiadau

 • Sight and Sound, cyfrol 1, rhif 9, Ionawr 1992.
 • Variety, 25 Tachwedd 1991.

Erthyglau

 • Martin McLoone, ‘Challenging Colonial Traditions: British Cinema in the Celtic Fringe’ yn Cineaste, Medi 2001.

Fideo

Mae Un Nos Ola' Leuad ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig yn Llyfrgell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.


Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.