Unedau fflatiau deulawr

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Gwahaniaethir â fflatiau pur a thraddodiadol.

Mae uned o’r fath yma yn rhan o adeilad ehangach ond yn cynnwys o leiaf dau lawr. Fel arfer, maent yn bodoli mewn tŷ annedd sydd wedi’i drosi/dosrannu neu oruwch siopau.

Erbyn heddiw mae enghreifftiau lle mae adeiladau yn eu cyfanrwydd wedi eu dylunio i greu cyfres o unedau neu gymysgedd o fflatiau traddodiadol a fflatiau deulawr.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://www.merriam-webster.com/dictionary/maisonette

The Glossary of Property Terms, Estates Gazette, argraffiad 1993, tudalen 118Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.