Uniad ehangu

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Deunydd ffibrog gyda thrwch o thua 0.5 modfedd a osodir o gwmpas slabiau concrit er mwyn caniatáu/hwyluso symudiadau tymhorol [i fyny ac i lawr yn yr haf a’r gaeaf] dros holl hyd y wal seiliau [nad yw’n caniatáu symudiadau].

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Barry’s Advanced Construction of Buildings”, Stephen Emmett a Christopher Gorse, Blackwell Publishing, ail argraffiad, tudalen 237Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.