Warws adwerthu

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Siop unllawr yw hon sydd yn benodol, ond nid o reidrwydd yn gyfan gwbl, yn adwerthu a gall gynnwys caffi er enghraifft. Bydd gan warws adwerthu o leiaf 1,000 medr sgwâr gros o ofod llawr [gall gynnwys mesanîn mewnol] sydd fel arall yn debyg o ran adeiladwaith a dyluniad i warws traddodiadol neu adeilad diwydiannol/gweithgynhyrchu. Mae fel arfer ar gyrion tref ac mae ganddi maes parcio sylweddol o ran maint.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Valuation: Principles into Practice”, R. E. H. Hayward ac W. H. Rees, Estates Gazette, pumed argraffiad, tudalen 200

“The Glossary of Property Terms”, Estates Gazette, argraffiad 1993, tudalen 157Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.