Webb, Sioned

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Mae'r cofnod hwn ymysg y cannoedd sydd i'w gweld yn Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru, cyfrol gyhoeddwyd gan Y Lolfa ym mis Medi 2018.

Yn wreiddiol o’r Bala, Gwynedd, astudiodd Sioned Webb gyda William Mathias ym Mhrifysgol Bangor ac yn yr Academi Gerdd Frenhinol, Llundain. Bu’n bennaeth adran yn Ysgol Tryfan, Bangor am bymtheng mlynedd cyn dod yn Gyfarwyddwr Artistig Canolfan Gerdd William Mathias. Ynghyd â bod yn bianydd, cyfeilyddes a thiwtor cerdd, mae hefyd yn feirniad ac awdur profiadol. Cyhoeddodd nifer o lyfrau, gan gynnwys Cerddoriaeth Cymru: The Music of Wales (Curiad, 1996) a Cerddoriaeth yr Ugeinfed Ganrif (Gwynn, 2006).Comisiynwyd y cofnod hwn ar gyfer Y Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru, cyfrol a fydd yn cael ei chyhoeddi gan Y Lolfa yn 2018. Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.