Ymddiriedolaeth Buddsoddi mewn Eiddo Tiriog

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Cread cyfreithiol cyfansoddedig yw ymddiriedolaeth o'r fath [sef "Real Estate Investment Trust"], sydd â manteision treth ffafriol sydd yn galluogi buddsoddwyr i berchen ar a throsglwyddo cyfranddaliadau buddiant mewn tir ac eiddo. Rhaid cael lleiafswm o 100 o gyfranddalwyr a rhaid buddsoddi'r gweddilliad mewn tir ac eiddo, gan dderbyn incwm.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Property Development”, Sara Wilkinson a Richard Reed, Routledge Publishing, pumed argraffiad, tudalennau 15,125,130,131,144-45Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.