Yswiriant indemniad

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Yr amddiffyniad a roddir gan gytundeb yswiriant [polisi] lle, pan fo digwyddiad o ffenomen a yswiriwyd rhagddo [y risg] e.e. tân neu lifogydd.

Mewn amgylchiadau o’r fath rhaid i’r yswiriwr dalu swm sydd yn gyfatebol i’r golled ariannol a ddioddefwyd gan y person yswiriedig.

Noder fodd bynnag nad pwrpas polisi o’r fath yw rhoi cyfle i wneud elw ond yn hytrach er resymau digolledu’n unig.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

The Law of Contract, G H Treitel, Thomson, Sweet and Maxwell, argraffiad 11, tudalennau 666-669,367-368 a 744-748Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.