Bond Cyflawni

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

i] Modd ysgrifenedig er mwyn sicrhau ymlyniad â thelerau cytundeb a roddir gan gwmni bondiau gwarant i’r perchennog, ac ar ran prif gontractwr neu isgontractwr, sy’n gwarantu taliad i’r perchennog mewn amgylchiadau ble mae’r contractwr yn methu â chwblhau yn unol â’r cytundeb oherwydd materion llafur, cyflenwad deunyddiau, offer neu wasanaethau.

ii] Mae’r cwmni bondiau gwarant fel arfer yn neilltuo’r hawl i fynnu/gofyn i’r prif gontractwr/neu is-gontractwr i gwblhau'r prosiect a thalu unrhyw hawliadau, cyn talu allan ar y bond neu gyflogi contractwyr newydd.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Performance_bond_for_construction

“Property Development”, Wilkinson a Reed, Routledge Publishing, pumed argraffiad, tudalennau 206-207Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.