Capsiwn

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Saesneg: Caption, Subtitle, Aston, Capgen

Y teitl gerllaw darlun newyddion mewn papur newydd neu gylchgrawn. Ar deledu, gall fod yn enw a theitl y sawl sy’n cael ei gyfweld sy’n ymddangos am dair neu bedair eiliad, neu’n gyfres o frawddegau yn rhedeg ar draws gwaelod y llun sy’n cynnwys gwybodaeth bellach am y newyddion diweddaraf. Ni ddatblygwyd safonau ar gyfer ysgrifennu paragraff disgrifiadol wrth i’r defnydd ohono gynyddu, fel bod capsiynau heddiw yn amrywio’n fawr o un gwasanaeth newyddion i’r llall.Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.