Cofrestrfa Tir

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Cofrestr o deitlau tir ac eiddo sydd yn bodoli ym Mhrydain yw’r Gofrestrfa. Mae tair elfen iddi sef:

a] Y gofrestr berchnogaeth.

b] Y gofrestr sydd yn manylu ar y daliad.

c] Y gofrestr cyfyngiadau e.e. yn nodi morgeisi cyfredol.

Mae’r gofrestrfa’n agored i bawb i’w harchwilio.

Ers 2012 mae camau ar droed i orfodi cofrestru ar berchenogion tir sydd heb eu cofrestru am resymau hanesyddol. Disgwylir erbyn 2021 y bydd 100% o holl dir/arwynebedd Prydain wedi’u cofrestru.


Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

Making Sense of Land Law, April Stroud, Palgrave Macmillan, pedwerydd argraffiad, tudalennau 36 a 42-45Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.