Cyn gymhwyso darpar gynigwyr

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Proses o ddidoli, lle mae’r perchennog neu ei gynrychiolydd penodedig yn casglu gwybodaeth gefndir gan gontractwr neu berson proffesiynol yn y maes er mwyn dewis rhestr fer o’r rhai a wahoddir i roi cynigion gerbron.

Gall ystyriaethau cymhwysedd gynnwys effeithlonrwydd, uniondeb, dibynadwyaeth, ymatebolrwydd, lefel bond, gallu i sicrhau bond cyflawni, llwyth gwaith, profiad ar brosiectau cyffelyb ac unrhyw anghenion penodedig eraill gan y perchennog.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Contract Law”, John Adriaanse, Palgrave Macmillan, argraffiad 2010, tudalennau 36-39Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.