Ffenestri pren

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Gan amlaf fe’u defnyddir fel unedau sefydlog sydd a ffenestr llai yn y top sy’n agor, sef ffenestr awyru [vent light].

Y modd traddodiadol a ddatblygwyd o ganol y 19eg Ganrif oedd y ffenestr ddalennog oedd yn llithro’n fertigol [vertical sliding sash window]. Un o broblemau'r rhain a ganfuwyd oedd bod y cortyn sash yn aml yn torri a bod angen ei newid.

Gyda thechnoleg newydd a defnydd o bren caled mae perfformiad y ffenestr bren fodern yn llawer gwell ond serch hynny yn sylweddol ddrytach na Ffenestri uPVC neu PVCu. BS 644 yw’r safon Brydeinig sydd yn berthnasol i ffenestri pren.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Technology 1: House Construction”, Mike Riley ac Alison Cotgrave, Palgrave Macmillan, trydydd argraffiad, tudalennau 331-332Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.