Ffryntiad ochr

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Bydd gan bob safle neu brif fangre ffryntiad (wyneb) sydd fel arfer yn ffinio ar, ac yn gyfochrog â’r heol fawr.

Yma rydym yn sôn am y ffryntiad eilaidd, sef ffryntiad sydd yn wynebu lôn ochr neu lwybr gerdded. Gall y term hefyd gyfeirio at ran o adeilad ar safle sydd yn wynebu'r lôn eilaidd ac fel arfer ar ongl o 90 gradd i’r prif ffryntiad.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Valuation: Principles into Practice”, R. E. H. Hayward ac W. H. Rees, Estates Gazette, pumed argraffiad, tudalennau 192-197Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.