Gorffeniadau llawr pren

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Gan amlaf mae dau brif fath a ddefnyddir mewn tai sef lloriau bloc pren neu stribedi pren caled. Rhaid cofio fod y pren yma yn mynd i amsugno lleithder a rhaid felly gochel fod y llawr ynghlwm a’r deunydd isod. Fel arfer defnyddir techneg ‘tafod a rhych’ [tongue and groove] llac wedyn defnyddir hoelion cudd ar ongl oddeutu 50 gradd.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Barry’s Advanced Construction of Buildings”, Stephen Emmitt a Christopher Gorse, Blackwell Publishing, ail argraffiad, tudalennau 302-317Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.