Indecsau Costau Adeiladu

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Cyfres o indecsau yw’r rhain [sef Building Cost Indices]gan Wasanaeth Gwybodaeth Costau Adeiladu [BCIS], a noddir gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

Sail y wybodaeth fydd cost ar gyfartaledd prosiectau a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn flaenorol. Maent yn ystyried newidiadau mewn costau llafur, deunyddiau ac offer sydd yn gynwysedig yn y gost sylfaenol i gontractwyr. Ystyrir hefyd effeithiau chwyddiant yn ogystal ag amrywiadau rhanbarthol.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://www.rics.org/ssa/products/data-products/bcis-construction/what-are-bcis-inflation-indices/Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.