Tramwy

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Techneg yw hon [sef "traverse"] a ddefnyddir gan syrfewyr tir sydd yn cynnwys mesur hyd dau linell cyfochrog ac wedyn un ai mesur yr ongl mewnol neu allanol rhyngddynt neu defnyddio cyfeiriant [bearings] pob llinell.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

https://theconstructor.org/surveying/traversing-surveying-types-methods/35684/

“A Glossary of Property Terms”, Estates Gazette, argraffiad 1993, tudalen 184Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.