Tynnu dŵr

Oddi ar WICI
Neidio i: llywio, chwilio

Tynnu dŵr [sef "water abstraction"] yw'r broses o dynnu dŵr o ffynhonnell o gyflenwad naturiol [e.e. afon, llyn neu ffynnon danddaearol]. Fel arfer, mae angen trwydded gan yr awdurdod dŵr perthnasol ond ceir enghreifftiau fel arall.

[a] Ble mae’r meintiau yn gymedrol [dim diffiniad statudol ond drwy ddisgresiwn llys]

[b] Pan fo angen y dŵr at bwrpas tŷ annedd neu amaethyddiaeth [ond nid ar gyfer dyfrhau drwy chwistrellu [spray irrigation].

[c] Pan fo’r dŵr yn cael ei ddadleoli fel rhan o broses draenio tir neu ymladd tân.

Owain Llywelyn

Llyfryddiaeth

“Construction Law”, John Uff, Sweet and Maxwell, degfed argraffiad, tudalennau 522-523Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.